top of page
  • Writer's pictureLookmai

D.I.Y. Your Bouquet กิจกรรมจัดดอกไม้ด้วยตัวเอง

ท่านสามารถเลือกซื้อดอกไม้หน้าร้าน และลงมือจัดดอกไม้ด้วยตัวเองได้ ที่ร้าน Everyday Wonders

ราคาจะขึ้นอยู่กับดอกไม้ที่เลือก และ มีค่าอุปกรณ์ DIY 100 บาท ต่อ 1 ชิ้นงาน


สามารถเข้าร่วมได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่


เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการจัดดอกไม้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเอง หรือคนพิเศษ หรืออยากทำกิจกรรมจัดดอกไม้แบบง่ายๆ เป็นงานอดิเรก ใช้เวลาไม่นานประมาณ 15-30 นาที


สามารถ walk-in ร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน หรือสอบถามล่วงหน้าได้ทางไลน์ @everydaywonders


กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมสามารถจัดดอกไม้ด้วยตัวเองได้ตามชอบ ไม่มีการเรียนการสอน จะมี staff คอยอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น


วิธีเข้าร่วมกิจกรรม - แจ้งพนักงานหน้าร้าน ว่าต้องการทำกิจกรรม DIY - ท่านสามารถเลือกดอกไม้ด้วยตัวเองตามชอบ ได้จากดอกไม้ที่แสดงไว้หน้าร้าน

- ราคาดอกไม้จะเป็นตามป้าย ดอกไม้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

- นำดอกไม้มาชำระเงิน และจะมีค่ากิจกรรม DIY 100 บาท ต่อ 1 ชิ้นงาน

- สามารถจัดดอกไม้ด้วยตัวเองได้ ในพื้นที่ที่ทางร้านได้จัดเตรียมไว้

- ตกแต่งช่อดอกไม้ได้ตามใจชอบ

- จัดเสร็จสามารถนำชิ้นงานที่จัดกลับบ้านได้เลย


สถานที่ Everyday Wonders Flower & Coffee โครงการ Block28 สามย่าน แผนที่ > https://goo.gl/maps/UJP6ma4rzgQUbt4KA221 views0 comments

Comments


bottom of page