top of page

ช่อกุหลาบ ดอกไม้ประดิษฐ์/ดอกไม้ปลอม กลีบกุหลาบทำจากผ้า ปั๊มลาย และทำสีคล้ายดอกไม้จริง จัดช่อ 5ดอก

ขนาดประมาณ ก.35-40 ส.50 ซม

**สินค้าพร้อมส่ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้

ช่อกุหลาบประดิษฐ์ สีชมพู - Artificial rose bouquet

฿1,500.00 Regular Price
฿1,250.00Sale Price

    RELATED PRODUCT