top of page

Flower delivery in Bangkok

เลือกแบบดอกไม้ที่คุณชอบ หรือสอบถามเพื่อให้เราแนะนำ
สั่งดอกไม้ล่วงหน้า 1-2 วันขึ้นไป

Shop

ซื้อดอกไม้ปลีก/ ดอกเดียว / ไม่จัดช่อ
หากต้องการซื้อดอกไม้ปลีก / ดอกเดียว/ ไม่จัดช่อ ราคาจะอ้างอิงตามในเว็บ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางร้านจะห่อเรียบๆ ผูกโบว์ให้เฉยๆ หากต้องการให้ทางร้านจัดช่อ ตัดแต่งกิ่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สั่งดอกไม้ด่วน
สั่งดอกไม้ด่วนรับในวัน ระยะเวลาจัดขึ้นอยู่กับคิวในวันนั้น ทางร้านจะจัดให้จากดอกไม้ที่มีหน้าร้าน โปรดแจ้งโทนสี หรือ งบประมาณ ให้ทางร้านช่วยแนะนำ กรณีต้องการระบุรูปแบบดอกไม้ โปรดสั่งล่วงหน้า 1-3 วันขึ้นไป

สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน
สามารถดูแบบ และราคา ได้จากรายการด้านล่างนี้ ดอกไม้อาจแตกต่างกันตามฤดูกาล หรือแจ้งรูปแบบ งบประมาณให้ทางร้านทราบ เพื่อแนะนำรูปแบบดอกไม้ที่เหมาะสม

Choose by Flower

All Products แบบดอกไม้และราคา

More from Instagram

bottom of page